Holidays
วันปีใหม่

ใน โคลอมเบีย วันปีใหม่

CountryDateHolidays
1 มกราคม 2566 2023
1 มกราคม 2567 2024
1 มกราคม 2568 2025
1 มกราคม 2569 2026
1 มกราคม 2570 2027
1 มกราคม 2571 2028
โคลอมเบีย
Capitale:
CurrencyCode: COU
Population:

Additional Details

1/1/2567 0:00:00

No long week end you will have just 1 day off.
CountryDateHolidays
8/12/2560 นิรมล
25/12/2560 วันคริสต์มาส
1/1/2561 วันปีใหม่
6/1/2561 Epiphany
19/3/2561 วันนักบุญโยเซฟ
1/4/2561 พฤหัสบดี Maundy
1/4/2561 วันศุกร์ดี
1/4/2561 หฤทัย
1/4/2561 คาร์นิวัล
1/4/2561 คอร์ปัสคริสติ
1/4/2561 วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
1/5/2561 วันแรงงาน
29/6/2561 เซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล
20/7/2561 ประกาศอิสรภาพ
7/8/2561 ยุทธนา Boyacá
15/8/2561 สมมติฐานของแมรี่
12/10/2561 วันโคลัมบัส
1/11/2561 นักบุญทุกวัน
11/11/2561 ความเป็นอิสระของ Cartagena