ค่าสถานะประเทศวันวันหยุด
ลัตเวีย1/1/10542วันแม่
จาไมกา1/1/10542วันประกาศอิสรภาพ
ไอซแลนด์1/1/10542วันแรกของฤดูร้อน
ไอร์แลนด์1/1/10542ตุลาคมวันหยุด
สหราชอาณาจักร1/1/10542วันหยุดฤดูร้อน ธนาคาร
สหราชอาณาจักร1/1/10542วันเซนต์สตีเฟน
สหราชอาณาจักร1/1/10542วันหยุด ธนาคารสปริง
สหราชอาณาจักร1/1/10542วันปีใหม่
สหราชอาณาจักร1/1/10542วันปีใหม่
สหราชอาณาจักร1/1/10542วันปีใหม่
สหราชอาณาจักร1/1/10542วันคริสต์มาส
ฟนแลนด1/1/10542อีฟมิดซัมเมอร์
ฟนแลนด1/1/10542วันมิดซัมเมอร์
ฟนแลนด1/1/10542นักบุญทุกวัน
สวิตเซอร์แลนด์1/1/10542Jeûne Fédéral
แคนาดา1/1/10542วัน
แคนาดา1/1/10542ผู้รักชาติวันชาติ
แคนาดา1/1/10542วันแรงงาน
แคนาดา1/1/10542วันครอบครัว
บอตสวานา1/1/10542วันประธานาธิบดี