Holidays
วันมิดซัมเมอร์

ใน ฟนแลนด วันมิดซัมเมอร์

CountryDateHolidays
1 มกราคม 10542 9999
1 มกราคม 10542 9999
1 มกราคม 10542 9999
1 มกราคม 10542 9999
1 มกราคม 10542 9999
1 มกราคม 10542 9999
ฟนแลนด
Capitale:
CurrencyCode: EUR
Population: 5244000

Additional Details

1/1/10542 0:00:00

Long Weekends

In 9999, วันมิดซัมเมอร์ in ฟนแลนด will occur on a ศุกร์. You will have a 3 days holidays from 1/1/10542 to 3/1/10542
CountryDateHolidays
6/12/2560 วันประกาศอิสรภาพ
24/12/2560 คริสต์มาส
25/12/2560 วันคริสต์มาส
26/12/2560 วันเซนต์สตีเฟน
1/1/2561 วันปีใหม่
6/1/2561 Epiphany
1/4/2561 วันศุกร์ดี
1/4/2561 หรรษทาน
1/4/2561 อีสเตอร์วันจันทร์
1/4/2561 วันอาทิตย์อีสเตอร์
1/4/2561 วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
1/5/2561 พฤษภาคมวัน
1/1/10542 วันมิดซัมเมอร์
1/1/10542 อีฟมิดซัมเมอร์
1/1/10542 นักบุญทุกวัน